Indústria 4.0: la revolució de la indústria connectada

La Indústria 4.0 és una revolució tecnològica que està transformant no només la forma en què es porten a terme els negocis en la indústria, sinó la mateixa indústria i fins i tot, el món. Amb l’aparició de les tecnologies de la connectivitat, l’automatització i la intel·ligència artificial, s’obre davant de nosaltres un canvi radical en la forma en què es produeixen béns i s’ofereixen serveis. Aquesta nova era de la indústria és el que es coneix com a Indústria 4.0, una autèntica revolució de la indústria connectada.

En aquest article del blog d’Indpuls vam explorar com la Indústria 4.0 està transformant la mateixa indústria, des de la fabricació, passant per la logística i el servei al client. De la mà de dos dels nostres socis, Anna Casals, directora d’Innovació de CELSA, i David Tapias, director d’Innovació de FLUIDRA, vam veure com les tecnologies de la connectivitat i l’automatització estan obrint noves oportunitats per a les empreses. De la mateixa manera, repassarem els desafiaments i les oportunitats que la Indústria 4.0 ens presenta.

Què és la Indústria 4.0

Parlar d’Indústria 4.0 és parlar de l’ús de tecnologies avançades per a millorar l’eficiència en la producció, la cadena de subministrament i la presa de decisions, que s’articula a través de la connectivitat i l’intercanvi de dades entre dispositius i xarxes de comunicació.  L’automatització i la intel·ligència artificial també juguen un paper important, ja que permeten una major adaptabilitat i eficiència en la producció. La Indústria 4.0 suposa un canvi radical i la promesa d’una millora significativa en l’eficiència i la competitivitat.

Les optimitzacions d’una sèrie de disciplines i el progrés tecnològic han permès arribar a aquest punt; tecnologies com la robòtica, l’analítica, la intel·ligència artificial, la nanotecnologia i l’Internet de les coses (IoT), en són algunes.

En tota revolució hi ha qui és capaç d’adaptar-se i mantenir-se en primera línia i qui es queda obsolet i es cau del vaixell. Precisament per això és important que les empreses estiguin al corrent d’aquestes tecnologies per poder invertir en les que millor s’adaptin a les seves necessitats i així no córrer el risc de perdre quota de mercat. Si no es comprenen els canvis i oportunitats que la indústria 4.0 ofereix, s’estarà perdent una gran oportunitat de creixement i competitivitat.

El camí de la informació a la Indústria 4.0

La indústria 4.0 representa un gran canvi per a aquells líders tradicionals que estan acostumats a treballar amb informació i comunicacions lineals. Amb l’accés a les dades  en temps real, la forma en què prenem les decisions serà completament diferent. La integració digital de la informació des de diferents fonts i llocs, permet un cicle sense fi d’operacions. Aquest cicle està impulsat per un flux continu i iteratiu d’informació i accions entre el món físic i digital, conegut com el procés de PDP (del món físic al digital, del digital al digital i del digital al món físic). Això permet la captura, compartició, interpretació i aplicació d’informació rellevant per millorar les decisions i accions en la indústria.

Què significa això? Que la informació que va passant del món físic al digital ens permet treure conclusions que aplicaran en el món físic. El camí de la informació seria el següent:

  • Del món físic al digital: la informació s’extreu del món físic i amb ella es crea un registre digital.
  • De digital a digital: en aquest punt, es comparteix i interpreta la informació amb l’ús d’analítica avançada, intel·ligència artificial i data analysis, de manera que es pugui descobrir informació rellevant com podrien ser patrons de comportament, errors, problemes a millorar…
  • Del món digital al físic: mitjançant l’aplicació d’algoritmes es tradueixen aquestes dades analitzades a aplicacions en el món físic, estimulant accions i canvis reals.

Per què és important la Indústria 4.0?

Seria un error pensar que el potencial d’aquesta quarta revolució industrial únicament afectarà els processos de fabricació i a la indústria. El seu abast és molt més ampli i s’estendrà per totes les capes i sectors de la societat. Sí, la indústria 4.0 pot ajudar en la presa de decisions i millorar els ingressos, però també a transformar la cadena de subministrament i canviar les expectatives dels clients. Si bé estem parlant de com canviarà la nostra forma de fer les coses, també cal posar el focus en com canviarà la forma en què els clients interactuen amb les empreses. 

Parlem de revolució perquè suposarà un canvi radical en moltíssims aspectes, més enllà dels que ja hem parlat. Per exemple com afectarà el mercat laboral? Molts treballs s’automatitzaran, però també es necessitaran nous rols i capacitats dirigides a l’analítica de dades.

A més, les tecnologies relacionades amb aquesta indústria també poden conduir a productes i serveis completament nous. L’ús de sensors i dispositius portàtils, l’anàlisi i la robòtica, entre d’altres, permetran millores en els productes de diverses maneres, des de la creació de prototips i proves, fins a la incorporació de connectivitat a productes prèviament desconnectats. Aquests canvis en els productes es tradueixen en canvis en la cadena de subministrament i, conseqüentment, en els clients. Un cicle d’innovació.

David Tapias, director d’Innovació de FLUIDRA, comparteix els 6 punts bàsics que tota organització hauria de tenir present per a aprofitar la Indústria 4.0.

Com impacta la Indústria 4.0 a les empreses?

Els impactes de la Indústria 4.0 es poden observar en múltiples nivells: en grans ecosistemes, en l’àmbit organitzacional i individualment (empleats i clients). Hem parlat amb David Tapias, director d’innovació de FLUIDRA, una de les empreses fundadores d’INDPULS, sobre quin impacte tindrà la indústria 4.0 a les empreses i com s’hauran d’adaptar les organitzacions. Tàpies ens ha donat els 6 punts bàsics que tota organització hauria de tenir present per aprofitar aquesta oportunitat:

  • Invertir en tecnologia: La Indústria 4.0 es basa en tecnologies avançades com l’IoT, la intel·ligència artificial, l’automatització i la robòtica, per la qual cosa és important que les organitzacions inverteixin en aquestes tecnologies per poder competir.
  • Capacitar el personal: La implementació de tecnologies avançades requereix un personal capacitat, és important que les organitzacions inverteixin en la capacitació i formació del seu personal per assegurar que puguin treballar amb les noves tecnologies.
  • Adoptar un enfocament col·laboratiu: La Indústria 4.0 es basa en la col·laboració i la interconnexió. És important que les organitzacions adoptin un enfocament col·laboratiu i treballin amb altres organitzacions i proveïdors per aprofitar al màxim les oportunitats de la Indústria 4.0.
  • Adoptar un enfocament còmode amb el client: La Indústria 4.0 permet una major personalització i adaptació a les necessitats dels clients, és important que les organitzacions adoptin un enfocament centrat en el client per poder oferir productes i serveis personalitzats.
  • Adoptar un enfocament d’economia circular: La Indústria 4.0 promou una major eficiència i menor impacte ambiental, és important que les organitzacions adoptin un enfocament d’economia circular per reduir els residus i maximitzar l’ús de recursos.
  • Ser flexibles i adaptables: La Indústria 4.0 es caracteritza per una ràpida evolució, és important que les organitzacions siguin flexibles i adaptables per poder evolucionar i adaptar-se als canvis.

 

Anna Casals, directora d’Innovació de CELSA, posa l’accent en el paper protagonista que ha de tenir aquest canvi en les empreses per a poder invertir més temps i força de treball en els canvis realment importants.

Exemples d’indústria 4.0

Al llarg de l’article ja hem intuït alguns exemples de possibles aplicacions de la indústria 4.0, però un dels majors reptes que tenim com a societat és la recerca constant de la sostenibilitat en tots els nostres processos industrials. Segons Anna Casals, directora d’innovació de CELSA, una de les 11 empreses fundadores d’INDPULS: «Les organitzacions han d’apostar per a la innovació per desenvolupar noves tecnologies i projectes capdavanters per tal de liderar la descarbonització de la indústria, completar la cadena de subministrament circular i digitalitzar els seus sistemes i equips per ser més competitius i energèticament eficients,  apostant clarament així per la Indústria 4.0. «

En el mateix sentit, Anna Casals fa èmfasi en el paper protagonista que ha de tenir aquest canvi en les empreses per poder invertir més temps i força de treball en els canvis realment importants: «La transformació digital és clau, ja que ens permet conèixer millor els nostres processos, identificar i eliminar possibles fonts d’error, incrementar l’eficiència i productivitat de les operacions i optimitzar la producció i la logística. D’aquesta manera, podem invertir més temps en tasques que aportin valor afegit, impactant directament en la sostenibilitat«.

En resum, la Indústria 4.0 és vista com una oportunitat per augmentar la sostenibilitat en les empreses, desenvolupar noves tecnologies i projectes capdavanters, millorar l’eficiència energètica i digitalitzar els sistemes i equips.

Com has pogut veure en aquest article, la Indústria 4.0 representarà – millor dit, ja representa – un autèntic canvi de paradigma en com funciona el món. Seria molt ingenu creure que això només afectarà el món de la indústria, ja que la seva importància potser només és comparable a altres grans revolucions tecnològiques com la màquina de vapor o l’aparició d’internet. Avui en dia, amb internet, gaudim de serveis i productes que mai hauríem pogut ni imaginar. T’atreveixes a imaginar què direm d’aquí a 30 anys?

Innovar és difícil, però ens hi va el futur. Parlar d’innovació és fàcil. El repte sempre és el mateix. El repte és l’impacte.

Innovem perquè volem ser consistents, evolucionar amb els nostres clients passa per davant. No es tracta només d’oferir coses noves als clients, es tracta de que ho fem en el moment que els clients estan disposats a absorbir el futur que els hi proposem.

La innovació té molt a veure amb la nostra capacitat d’observar als nostres clients i el món que es mou al voltant dels nostres clients. Fer propostes per resoldre, de formes noves, problemes, necessitats o aspiracions. I en aquest procés de fer propostes, disposar d’un context obert per a inspirar-nos, compartir amb altres les inquietuds, conèixer experiències, aprendre els uns dels altres, resulta molt positiu.

INDPULS és això, crear-nos un context d’inspiració per a l’acció. Les decisions, els projectes són de cadascú, però la inspiració és compartida. Inspiració per a crear noves solucions, però també inspiració per a saber com involucrar a tota l’empresa en el procés d’innovació. La innovació que dona resultats no és fruit només de la creativitat, és fruit de la complicitat interna a les empreses. INDPULS és un context, un catalitzador, una inspiració.

Twitter
LinkedIn