Transparència


En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de la Generalitat, des d’INDPULS facilitem la següent informació: Informació institucional, organitzativa i econòmica

1. Propòsit de l’Associació

Entra a l’apartat Nosaltres de la nostra web per conèixer el nostre propòsit, valors, objectius i àmbits d’actuació. 

3. Pàgina web, adreça postal i mail de contacte

La pàgina web de l’Associació és: www.indpuls.tech  

La seu social de l’associació és al carrer Pau Claris 100, 6, 08009 de Barcelona.

El mail de contacte és: info@indpuls.tech  

4. Estatuts

5. Estats financers i memòria econòmica

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Està formada per representants de les 11 empreses fundadores.  

Mercè Girbau Junyent 

Presidenta 

Presidenta i Consellera delegada GIRBAU GROUP 

 

Eloi Planes Corts

Vicepresident

President executiu FLUIDRA

 

Anna Casals Terré

Secretària

Directora d’Innovació Espanya i França CELSA GROUP

 

Margarida Pagès Bassó

Tresorera

Directora financera FRIT RAVICH

 

Esteban Bretcha Palacios

Vocal

Conseller delegat SIMON

 

Diego Hervás Pérez

Vocal

Conseller delegat COMEXI GROUP

 

Núria Betriu Sánchez

Vocal

Consellera delegada PASTISART

 

Martina Font Olivé

Vocal

Directora corporativa FONT PACKAGING GROUP 

 

Vanesa Martínez Chamorro

Vocal

Consellera delegada GRUPO CARINSA

 

Carel Peter Lammers

Vocal

Director gerent A.RAYMOND

 

Albert Giralt Cadevall

Vocal

Conseller delegat AVINENT GROUP

Comissió Delegada d’Admissions

Núria Betriu Sánchez

Vocal

Consellera delegada PASTISART

 

Martina Font Olivé

Vocal

Directora corporativa FONT PACKAGING GROUP 

Equip directiu

Xavier Marcet Gisbert

Direcció estratègica

President LEAD TO CHANGE

 

Mireia Mir Pomés

Directora general INDPULS