Circularitat i Simbiosi Industrial, eines per assolir l’ús eficient de recursos.

Circularidad y Simbiosis Industrial

El 15 de maig passat, els socis d’INDPULS es van reunir en una sessió de treball sobre Economia Circular i Simbiosi Industrial, amb la finalitat d’identificar oportunitats de col·laboració que permetin optimitzar l’ús de recursos i reduir l’impacte mediambiental. Aquesta iniciativa forma part del programa d‟activitats d‟INDPULS d‟aquest any 2024 centrades en els reptes de Circularitat i Nous Materials i Traçabilitat. La sessió va ser liderada per l’empresa Símbiosy i va destacar per la capacitat de generar sinergies entre les empreses participants i altres agents de l’ecosistema industrial, fomentant pràctiques sostenibles i millorant l’eficiència industrial.

Símbiosy és una consultoria especialitzada a promoure la simbiosi industrial que treballa amb organitzacions per identificar oportunitats de reutilització de subproductes, millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions, contribuint així a la sostenibilitat ia l’economia circular.

Beneficios de la Simbiosis Industrial

La Simbiosis Industrial es una estrategia que promueve la colaboración entre empresas para que los residuos de unas se conviertan en recursos para otras. Esta práctica no solo contribuye a la descarbonización y la reducción del impacto ambiental, sino que también tiene efectos positivos en términos de impacto social, desarrollo territorial, escalabilidad y visibilidad empresarial.

Oportunitats clau per a la millora de la sostenibilitat

Durant la sessió, es van identificar diverses oportunitats clau per millorar la sostenibilitat i l’eficiència de les empreses participants. Algunes van ser:

  1. Impulsar el Mercat de Granza de Plàstics de Qualitat amb l’objectiu de substituir el gas natural per biometà i millorar-ne la qualitat dels plàstics reciclats.
  2. Participar a Innovació i Fabricació de Bioplàstics per promoure l’agricultura sostenible mitjançant la investigació de bioplàstics derivats de subproductes agrícoles.
  3. Substitució de Film Retràctil. Per això, cal identificar empreses i subproductes adequats per substituir el film retràctil per alternatives més sostenibles.
  4. Valorització de Metalls que actualment es destinen a abocadors. Revaloritzar envasos d’acer i polietilè d’alta densitat i reduir així els residus industrials.
  5. Gestió de les aigües residuals. Desenvolupar solucions integrades per a la gestió i la reutilització d’aigües residuals industrials, millorant l’eficiència i la sostenibilitat de l’ús de l’aigua.

Aquesta sessió de treball enforteix la responsabilitat mediambiental de les empreses participants i subratlla el compromís amb la creació de sinergies i relacions de col·laboració entre empreses industrials i startups de l’ecosistema de l’associació.

Twitter
LinkedIn