L’equip comercial com a motor per a la innovació empresarial.

Les empreses innovadores revolucionen indústries i milloren la vida de les persones. Tot i així, el seu èxit no depèn exclusivament de la pròpia innovació, sinó també de l’equip humà que la compon i com fan arribar els nous prototips, productes i serveis, als clients. En aquest àmbit, els equips comercials tenen un paper fonamental. La seva estreta relació i proximitat amb el client permet entendre’ls millor que cap altre departament, i podran donar una millor resposta a la pregunta: Quines necessitats tenen i tindran els nostres clients en un futur?

 

En el següent article aprofundirem en la importància del treball en equip entre el departament d’innovació i el comercial, així com coneixerem algunes de les activitats dutes a terme per INDPULS per crear sinergies entre ambdós equips.

La importància dels equips comercials en la innovació

Els equips comercials són responsables de la identificació i la captació de nous clients, la gestió de relacions amb clients existents i la promoció dels productes i serveis de l’empresa. En el cas de les empreses i indústries que aposten per la innovació, aquestes tasques encara poden ser més desafiadores.

Sovint els comercials treballen amb prototips que, encara que poden donar resposta a una necessitat existent, són completament desconeguts al mercat. En aquest cas, si aquest producte o servei fruit d’un procés d’innovació, no dóna una resposta òptima al client, tota la confiança generada durant anys, i fins i tot el propi model de negoci, es pot posar en risc.

Xavier Marcet, president de Lead To Change, partner estratègic d’INDPULS, posa en valor al seu article ‘Els comercials i la innovació’ la necessària complicitat entre tots dos equips perquè aquesta innovació arribi de forma òptima als clients “si un comercial està convençut que el que li arriba dels equips d’innovació crea molt valor i no és cap ocurrència serà el primer interessat a intentar vendre-la”.

Així, un equip comercial amb empatia, que sàpiga observar i entendre el client, i que sobretot confiï i cregui en el valor generat per la innovació, facilita la superació de certs desafiaments i barreres que apareixen dins i fora de la pròpia organització.

Una col·laboració que ens apropa al futur

És indubtable que sense innovació les empreses estarien oferint productes i serveis que responen a tecnologies i necessitats que molt probablement s’hagin quedat obsoletes. Innovar ens apropa, no només a la resposta dels problemes d’avui, sinó, sobretot, als de demà. La innovació genera reflexió, exploració i voluntat de replantejar models per millorar, canviar i avançar.

En aquest sentit, la col·laboració entre l’equip d’innovació i el comercial és crucial per aconseguir una estratègia d’innovació sòlida. L’equip comercial podrà identificar necessitats i inquietuds de client amb observació i empatia i l’equip d’innovació, per part seva, podrà explorar i fer realitat la tecnologia, els processos i els serveis que han de donar resposta a aquestes necessitats.

Trobada entre els equips comercials de les empreses associades a INDPULS

La importància del treball en equip i interdisciplinari en el si de les empreses per portar a bon port la innovació va ser la temàtica troncal de la sessió sobre “Innovació i equips comercials” que vam organitzar a INDPULS i en què van participar un total 24 persones en representació de totes les empreses associades. La sessió va estar dirigida per Xavier Marcet, president de Lead To Change. Mireia Mir, directora d’INDPULS, per la seva banda, els va presentar els objectius i els programes d’INDPULS. A la sessió, es va teixir un interessant diàleg i es va reafirmar la idea que perquè hi hagi innovació, necessitem lideratge i coalició interna.

 

Xavier Marcet va concloure la trobada reflexionant sobre l’evolució d’INDPULS en aquest aspecte. “Als inicis d’INDPULS, el fòrum estava format pels directors d’Innovació, però ràpidament es va veure clar que, si no s’incorporava als CEO de les companyies, no succeirien coses d’alt impacte. Aconseguit això, ara és important tenir la involucració dels comercials ja que són els que vehiculen aquesta innovació cap al client i els que tenen resposta a les necessitats”.

Twitter
LinkedIn