“La innovació ha de tenir impacte per definició”. Parlem amb Jordi Arderiu, director de desenvolupament de Producte de SIMON

Simon és una reconeguda empresa multinacional líder en el disseny, fabricació i comercialització de material elèctric que es caracteritza per la seva aposta per la diversificació de negocis, des de mecanismes elèctrics o sistemes de control i il·luminació fins a sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics.

En els seus més de 100 anys al mercat, l’èxit de Simón resideix en la seva ferma aposta per la innovació i el compromís amb l’entorn. A més, ha adoptat una estratègia de transformació digital constant tant en la seva línia de negoci tradicional com en el desenvolupament de nous productes.

 

Entrevista Jordi Arderiu Simon

Jordi Arderiu, director de desenvolupament de Producte EMEA de la firma, ha tingut un paper clau en aquest procés de transformació. A continuació, Jordi Arderiu ens comparteix el seu punt de vista sobre com ha de ser la innovació per tenir impacte, com aplicar-la a les empreses o quin paper considera que té la innovació per a un futur més sostenible.

La innovació pot tenir una definició molt àmplia que pren -segons cada persona/entitat- diferents abasts i dimensions. Què és per a tu la innovació?

La innovació és el resultat d’un procés humà que dóna lloc a la millora d’una solució existent (producte, servei o procediment) el valor del qual és reconegut pel mercat.

Per tant, el procés d’innovació consisteix a activar i posar a disposició de l’empresa la creativitat dels empleats amb l’objectiu d’aconseguir millores per a l’empresa i els productes/serveis.

Com aplicar la innovació al teu dia a dia? I a la teva feina/empresa?

El primer element necessari per poder innovar dins de la companyia és tenir accés a la informació rellevant per poder assimilar-la i convertir-la així en coneixement de la companyia. Per tant, les persones han de tenir accés a les fonts d’informació i han de dedicar temps a assimilar-la.

El segon element necessari és autonomia i motivació per part de les persones per integrar la informació i repensar totes les solucions existents. La cultura de l’empresa condiciona molt el comportament innovador de les persones que hi treballen, per la qual cosa cal mesurar la capacitat innovadora dels equips (KPI’s) i promoure la millora contínua. Això també implica que les persones han de tenir la tranquil·litat de poder equivocar-se sense que això comporti reprimendes.

Fabrica Simon

El tercer element, un cop s’ha trobat una solució innovadora, consisteix a contrastar-la amb la resta d’equips de la companyia i amb els usuaris possibles (use test, market test). És sempre necessari el contrast de la proposta amb la “realitat” per garantir que la innovació proposada aporta valor i no genera handicap no esperats.

“El primer element necessari per poder innovar dins de la companyia és tenir accés a la informació. Les persones han de tenir accés a les fonts d’informació i han de dedicar temps a assimilar-la.”

Per què creus que és important la innovació col·laborativa?

Les idees són com els éssers vius, neixen amb un determinat potencial, però és mitjançant la socialització com es milloren, perfeccionen i adquireixen el màxim desenvolupament. La informació i el coneixement es transmeten de manera més eficaç entre les persones que mitjançant “suports físics” i, especialment, l’adquisició de coneixement es dóna mitjançant la pràctica i el desenvolupament en equip per imitació i intercanvi d’idees.

Les empreses, per tant, han de fomentar la col·laboració entre els seus empleats, així com amb l’entorn que els envolta (Universitats, centres tecnològics, proveïdors, associacions, etc.)

Com hauria de ser la innovació per tenir impacte?

La innovació ha de tenir impacte per definició. L’impacte de la innovació en una empresa s’ha de veure traduït en ingressos superiors o costos inferiors. A més, l’impacte de la innovació ha d’estar alineat amb el propòsit de la companyia. Per exemple, en cas de Simon, les innovacions en productes han de millorar la qualitat de vida de les persones.

“L’impacte de la innovació ha d’estar alineat amb el propòsit de la companyia. Per exemple, en el cas de Simon, les innovacions en productes han de millorar la qualitat de vida de les persones.”

Com t’imagines el futur de l’ecosistema industrial?

Crec que les empreses industrials tendirem a tenir més interacció amb les empreses situades al propi territori.

D’una banda, perquè es podria donar un procés de “regionalització” dels proveïdors per escurçar i simplificar les cadenes de subministrament davant la creixent incertesa geopolítica.

D’altra banda, la creixent complexitat dels productes i serveis genera dependències entre empreses complementàries que probablement els portarà a prioritzar les relacions amb empreses properes, els entorns socials, culturals i legals de les quals siguin similars.

Com creus que les organitzacions s’haurien d’adaptar a la indústria 4.0?

Crec que els processos de canvi a la indústria s’han de donar de manera gradual i constant a partir de petits canvis incrementals que ens permetin absorbir els avantatges que aporten les tecnologies 4.0. A més a més, és molt interessant poder compartir amb altres empreses experiències i millors pràctiques.

Com pot contribuir la innovació a tenir una indústria més sostenible i responsable amb el planeta?

La innovació ha de permetre processos més eficients on no es generin o es generin els mínims residus possibles, com es dóna a la natura on tots els subproductes d’un procés són en realitat la base per a un procés nou.

Visita SIMON INDPULS

Què és per a tu INDPULS?

Un fòrum on compartir, interactuar, debatre i trobar interessos comuns amb altres empreses.

INDPULS, pot ser l’embrió de col·laboracions futures.

Twitter
LinkedIn
Twitter
LinkedIn