’11 Factors clau per créixer’ de Xavier Marcet, fundador de Lead to Change

Xavier marcet explica 11 factores clave para crecer

Durant la clausura del Programa de suport a Startups ACCELERATE YOUR GO TO MARKET, Xavier Marcet ens va oferir una inspiradora ponència sobre les claus del creixement d’una empresa, que són importants tant per impulsar una startup com una gran empresa.

Xavier marcet explica 11 factores clave para crecer
Quan arrenques una empresa, penses que tens molts límits, incertesa i temps imperfectes. Quan fa 100 anys que penses el mateix.Xavier Marcet, president de Lead to Change.

A l’inici de la conferència, el Xavier va reflexionar sobre el punt de partida, quan vam crear una Startup. Molts dels límits i incerteses amb què ens trobem perduren, es projecten i és la nostra tasca aprendre a gestionar-los i entendre que les coses són inherentment imperfectes. Quan comencem tenim molta energia, emoció i passió i amb el temps, aquestes qualitats s’ajusten, però és fonamental no perdre-les.

A continuació, compartim els ‘11 Factors clau per créixer’ de Xavier Marcet:

 

1. La proposta de valor

La proposta de valor original d‟una empresa o d‟un projecte innovador és el punt de partida. No és el punt d´arribada. Els productes o serveis poden evolucionar, però cal un punt de partida prou diferencial per atraure l’atenció dels clients. I hem de ser capaços de mantenir aquest caràcter diferencial.

 

2. Les persones adequades

Les empreses creixen gràcies a tenir les persones adequades. Emprendre és un esport dequip. Cal un equip progressivament compensat, amb diferents perfils entre els quals el comercial no pot faltar. La millor manera de contrastar la nostra tecnologia o proposta és la venda.

“El talent dóna resultats per sobre de la mitjana. El no- talent dóna excuses per sobre de la mitjana”, afirma Xavier Marcet.

3. Els recursos

Crear una empresa i créixer requereix disposar dels recursos necessaris, però l’obsessió pel finançament mai no hauria de superar l’obsessió per crear valor o pels clients.

 

4. Les tecnologies

La tecnologia és una palanca d’oportunitats, però la innovació que suposa concretar una proposta de valor diferencial té a veure saber resoldre un problema, una necessitat o una aspiració d’algú. Confondre la tecnologia amb la innovació és un error massa freqüent.

 

5. El mitjà pas per davant

L’èxit d’una proposta de valor té a veure amb saber oferir-la als clients mig pas endavant. El més difícil és oferir una proposta valor que un nombre suficient de clients estigui disposat a comprar-la ara, no d’aquí a cinc anys. I a partir d´aquí, créixer i ser consistent. Evolucionar amb els clients. Observar els clients per millorar contínuament la proposta de valor.

 

6. La llavor de la cultura

Posar la llavor de la cultura. És fonamental anar creant cultura, sense necessitat d’esborrar-se de valors. Amb respecte i autenticitat, les cultures tenen una base sòlida que es tradueix en el bon tracte als clients, proveïdors, col·laboradors, inversors o accionistes i respecte per la societat.

 

7. Pensar en una lògica d’operacions

Pensar en una lògica d’operacions com més aviat millor, siguin digitals o de manufactura. Leficiència és servidora de la productivitat. Cal preparar-se per competir. No és suficient dissenyar un producte, cal dissenyar com més aviat millor cadenes de valor competitives. Aquí és on les Startups, poden aprendre molt de les empreses consolidades i viceversa.

 

8. La comunicació

Inserir la comunicació al cor del producte o del servei és fonamental. En un món saturat de missatges és bàsic saber dissenyar una comunicació de gran impacte. La fórmula és autenticitat, brevetat i creativitat.

 

9. Transitar d’un propòsit a un llegat

En la majoria dels casos, el propòsit es va construint de mica en mica, a mesura que consolidem els nostres productes i serveis. El propòsit és el nostre motor intel·lectual o moral, però anar construint llegat és molt més important. És materialitzar el propòsit en allò que som capaços de deixar. El llegat és el que dóna sentit a les trajectòries.

Xavier marcet explica 11 factores clave para crecer
“El llegat és inversament proporcional al buit que deixaríem si no haguéssim existit”
– Xavier Marcet

10. No cansar-se d’un mateix

Les coses transcendents no solen consolidar-se en menys de 5 anys. El secret és no cansar-se d’un mateix perseverar. No cal ser addictes al creixement ràpid, és millor ser addictes al creixement sostingut i rendible.

 

11. Apostar per l’equilibri

Les empreses memorables són equilibrades. Saben balancejar la seva orientació als clients, amb el respecte i el benestar dels seus treballadors, amb la compensació als accionistes i amb una clara vocació de millorar la societat des de la seva tasca empresarial.

Crecer haciendo crecer. Crecer creando valor corporativo y valor social a la vez” – Xavier Marcet
Twitter
LinkedIn