Innovació sense Disrupció: Reimaginant el camí cap al futur empresarial amb Xavier Marcet.

innovación disrupción xavier marcet

En el vertiginós món dels negocis, la recerca constant d’innovació s’ha convertit en el mantra de grans i petites empreses. No obstant això, què succeeix quan els esforços innovadors no aconsegueixen donar fruits? El passat divendres 12 d’abril vam visitar la Torre Telefónica de Barcelona per conèixer el seu Corporate Innovation Center i Wayra, el seu Corporate Venture. Durant la jornada, Xavier Marcet, president de Lead to Change, ens va convidar a aturar-nos i reflexionar sobre aquesta paradoxa.

El dilema de la innovació

Clayton Christensen, en la seva obra seminal “The Innovator’s Dilemma”, ens recorda que innovació no sempre equivale a disrupció. Marcet ens porta més enllà d’aquest concepte, explorant les diverses facetes de la innovació: des de l’eficiència operativa fins a la transformació radical dels mercats.

La innovació no és un procés lineal ni previsible, es manifesta en formes diverses: des de la millora de productes existents fins a la creació de nous mercats. No obstant això, sovint s’ha centrat en la imitació de Silicon Valley, en lloc d’abraçar una identitat pròpia i singular. La dinàmica entre explotar l’existent i explorar el nou és complexa, requereix visió a llarg termini, comunicació constant i una cultura de gran solidaritat directiva. Tot i que es compleixin els requisits per a la transferència de l’exploració a l’explotació, aquest procés és més aviat l’excepció que la regla.

La innovació no és un procés lineal ni previsible; es manifesta en formes diverses: des de la millora de productes existents fins a la creació de nous mercats.

Reimaginar la innovació

En el passat, la innovació solia ignorar consideracions externes, però ara sorgeixen reflexions sobre la sostenibilitat ambiental i social. Marcet ens desafia a repensar algunes premisses sobre innovació:

 • Mimeticem la innovació amb tecnologia, i és important incorporar l’empatia en aquest binomi.
 • El futur no va tan ràpid.
 • La imitació i la millora, pràctiques comunes en el món empresarial, sovint són subestimades.
 • El creixement no sempre ha de ser exponencial. Es requereix temps i procés.
 • Les startups no són l’únic motor de l’economia.
Les startups, tot i ser fascinants, no necessàriament eclipsaran les grans empreses, i el creixement no sempre ha de ser exponencial.

La innovació sense disrupció

Marcet ens insta a considerar una nova forma d’innovació: la creació no disruptiva, que busca expandir el “pastís” en lloc de reinventar-lo completament i ens ofereix diverses proposicions per reflexionar:

 • La innovació és fonamental per crear futur des de la competitivitat.
 • La innovació requereix mig termini.
 • La innovació comporta un cert risc, però el major risc és no innovar.
 • Europa necessita desenvolupar els seus propis models d’innovació.
 • La monitorització de la innovació ha de ser comptabilitzada i mesurada.
 • La innovació ha de ser compatible amb la sostenibilitat ambiental i social.
En un món que canvia constantment, és important repensar els nostres enfocaments, recuperar altres lògiques i abraçar una innovació més conscient i sostenible.
Twitter
LinkedIn