Indústria X.0, IoT i impuls a startups: Visitem el Corporate Innovation Center de Telefónica.

startups telefonica innovation center

El passat divendres 12 d’abril vam visitar la Torre Telefónica de Barcelona per conèixer el seu Corporate Innovation Center de la mà de Miguel Angel Fernandez i David Arroyo. En aquestes instal·lacions s’ha creat el primer espai demostratiu de caràcter permanent a Espanya sobre solucions smart workplace. La companyia ha apostat per involucrar-se en l’ecosistema industrial mitjançant l’adquisició d’empreses com Geprom, una enginyeria especialitzada en automatització i digitalització.

Els camins de digitalització a les empreses, amb Javier Arias.

Javier Arias, director comercial de Geprom, empresa especialitzada en enginyeria d’automatització industrial i transformació digital que forma part de Telefonica Tech, va destacar la disparitat entre els progressos tecnològics i la situació actual de les fàbriques, que en la seva majoria encara empleen mètodes tradicionals. El dilema rau en la bretxa entre l’adopció de tecnologia i la seva efectiva influència en els processos industrials. Actualment, la tecnologia s’implementa sense una consideració prèvia de com pot contribuir realment, i després s’intenta integrar en les fàbriques, un enfocament que no prioritza el seu potencial benefici ni involucra adequadament al personal.

El paper de Telefónica en la Indústria 4.0.

Telefónica, des de la seva posició en el món de les tecnologies habilitadores, s’ha embarcat en el desafiament de comprendre a fons els processos d’operacions a les fàbriques de la indústria 4.0. Reconeixent la importància d’observar de prop el que succeeix en aquests entorns, l’empresa ha apostat per involucrar-se en l’ecosistema industrial mitjançant l’adquisició d’enginyeria especialitzada en automatització i digitalització, com és el cas de Geprom.

La majoria de les fàbriques actuals mantenen processos poc innovadors, incorporant tecnologia, però encara amb un enfocament arrelat en mètodes tradicionals. En la pràctica, la tecnologia s’introdueix primer i després s’intenta integrar a la fàbrica, un mètode que manca d’eficàcia. S’inverteix en tecnologia sense considerar veritablement com pot beneficiar i sense involucrar adequadament al personal usuari.

La realitat de la Indústria X.0.

Abans de implementar la Indústria X.0, s’ha de conèixer en quin punt es troba la producció en quant a indústria 3.0 i 4.0:

Indústria 3.0:

 • Automatització. Simplificació de tasques repetitives.
 • Digitalització de processos. Connectivitat. Agilitzar negoci. Connectar fabricació, logística, ERP.

Indústria 4.0:

 • Visibilitat. Decisions basades en dades. Ombra digital en temps real en fàbriques sense papers.
 • Transparència, capacitat predictiva i adaptabilitat. Correlacionar dades, detecció d’interaccions complexes.

La viabilitat tecnològica i econòmica són dos punts crucials per determinar l’aplicació de noves tecnologies. No obstant això, en molts casos, aquestes condicions no es compleixen, la qual cosa porta a que les indústries no les adoptin. Una perspectiva global en la digitalització de les plantes assegura el compliment dels estàndards industrials i promou la convergència cap a un model que integri de manera òptima la tecnologia de la informació (IT) i la tecnologia operativa (OT).

És necessari replantejar l’estructura organitzativa per fomentar la comunicació entre aquests departaments i aconseguir una integració efectiva. La manca d’una ruta clara condueix a la integració puntual de la tecnologia sense una visió global de transformació.

Indústria X.0: Cas d'èxit basat en Intel·ligència Artificial

Un cas d’èxit destacat és el de Stolt, el principal productor europeu de llobarro i llingot. Davant la necessitat d’anticipar-se a la demanda i gestionar el risc associat a la producció de matèria primera, van implementar una solució innovadora: la predicció de màrgens. Amb aquesta eina, són capaços de preveure el volum necessari de producte a llarg termini, fins a cinc anys, per garantir la rendibilitat i prendre decisions fonamentades en dades relacionades amb la rendibilitat del negoci.

Aquest enfocament ha demostrat un impressionant índex d’èxit del 88%. Una de les claus d’aquesta solució radica en l’aplicació de models climàtics en el procés de producció, el que permet tenir en compte variables externes que afecten al negoci. La integració tecnològica necessària per dur a terme aquest projecte va ser realitzada per Geprom, mentre que l’equip de Data Science de Telefónica Tech va aportar la seva experiència en l’anàlisi de dades per optimitzar encara més el procés.

La Sensorística IoT i Blockchain en Telefónica

Joaquim Puigoriol, Senior Consultant de Telefónica, ens va presentar com utilitza la IoT per realitzar anàlisis en diverses indústries. Aquest enfocament implica aprofitar els sensors integrats en els dispositius comuns actuals per recopilar dades rellevants. A més, va destacar l’ús de la tecnologia Blockchain per millorar la comunicació de processos amb qualitat i transparència.

startups telefonica innovation center

Gràcies a aquesta tecnologia, els clients poden validar les accions realitzades pels proveïdors. Telefónica ofereix el seu coneixement i el projecte de blockchain com un servei: TrustOS. Aquest sistema permet la publicació personalitzada en cada cas, oferint una solució adaptada a les necessitats específiques de cada client.

La innovació sense disrupció, amb Xavier Marcet.

Marcet ens insta a considerar una nova forma d’innovació: la creació no disruptiva, que busca expandir el “pastís” en lloc de reinventar-lo completament i ens ofereix diverses proposicions per reflexionar:

 • La innovació és fonamental per a la competitivitat; o crees el futur dels teus clients o ho farà algú altre.
 • La innovació comporta un cert risc, però el major risc és no innovar.
 • Europa necessita desenvolupar els seus propis models d’innovació.
 • La monetització de la innovació ha de ser comptabilitzada i mesurada.
 • La innovació i la sostenibilitat han de ser compatibles i complementàries.
innovación disrupción xavier marcet

Innovació Oberta amb Wayra: Impulsant Startups i Transformant Indústries.

Tanquem la trobada amb Wayra i la seva experiència en Innovació Oberta amb Marc Ferrer, el seu director de Business Development. Wayra té com a missió principal invertir en startups madures i tecnològiques que portin innovació tant a Telefónica com a la seva extensa xarxa de clients.

Wayra va néixer com a acceleradora i ha evolucionat per convertir-se en el corporate VC de Telefónica, centrant-se en empreses més madures en les etapes de seed i pre-seed. El criteri del seu dossier es divideix en un 80% per aprofitar la tecnologia dins de Telefónica i un 20% per a tecnologies disruptives.

Finalment, Ferrer ens va compartir els aspectes clau per a l’èxit continu d’un projecte com Wayra dins una gran empresa:

 • Una agenda executiva alineada i compromesa.
 • Un procés d’homologació de startups àgil que no segueixi els mateixos criteris que un proveïdor tecnològic.
 • La creació d’un equip de líders digitals que donen suport al projecte.
 • La dedicació de temps i recursos
Twitter
LinkedIn