Innovació i observació, un binomi imprescindible.

La innovació és un element essencial perquè una empresa pugui seguir sent competitiva amb el pas dels anys i aconsegueixi créixer al mercat, però innovar pot ser complicat i sovint les empreses cauen en la dinàmica de col·leccionar prototips i decidir en funció de quins accepta el mercat. Hi ha maneres més efectives d’entendre les necessitats del mercat i de no caure en aquesta dinàmica. Xavier Marcet, president de Lead To Change i expert en innovació empresarial, ho té clar: la clau és l’observació.

En el següent article reflexionarem de la mà de Xavier Marcet sobre la importància d’observar el client i com aquesta observació pot ajudar les empreses a generar solucions efectives i innovadores.

“Si vols millorar, pregunta. Si vols innovar, no preguntis res, observa” Xavier Marcet, president de Lead To Change, partner d’INDPULS i expert en innovació empresarial.

Observar para innovar.

La importancia de la observación

Moltes vegades tendim a portar la tecnologia al client sense analitzar prèviament les seves necessitats, quan en realitat la innovació ha de sorgir d’observar els nostres clients i identificar-ne les pròpies necessitats. És necessari un canvi de mentalitat: primer cal conèixer bé el client i després, trobar la tecnologia que pugui resoldre les seves necessitats i aspiracions. Per fer-ho, l’observació és clau.

En aquest punt, tornem a la importància dels equips comercials, un aspecte que ja vam tractar al nostre bloc, i que resulta rellevant perquè precisament ells són els que estan més en contacte amb el client i millor poden complir aquest paper d’observadors. Tot i això, l’observació no pot quedar únicament en mans de l’equip comercial, sinó que és important que s’involucrin tots els directius de l’empresa.

Què entenem per observar?

L’observació ha de ser sistemàtica, amb uns objectius clars, i ha d’incloure totes les fases:

  • Els problemes que presenta el client
  • Com el client utilitza els productes o serveis
  • La relació amb l’entorn
  • Quines necessitats pot tenir el nostre client

Xavier Marcet ens compartia la reflexió següent: “Si vols millorar, pregunta. Si vols innovar, no preguntis res, observa”. Preguntar pot funcionar i t’ajuda a entendre moltes coses, però en general ens trobem que els clients responen allò que creuen que vols escoltar. Amb l’observació detectarem necessitats no expressades, dilemes i aspiracions que sovint ni el client mateix ha detectat. D’aquest procés en podem extreure informació molt valuosa que es pot utilitzar per desenvolupar solucions que realment resolguin aquests problemes i millorin l’experiència que ofereixen els nostres serveis.

La observación debe ser constante, no solo durante la fase de investigación de mercado, sino también durante la implementación del producto o servicio

El reto de observar.

Què cal observar quan s’està observant? Xavier Marcet destaca quatre aspectes clau:

 

  • El comportament de les persones
  • Les eleccions amb què les persones se senten satisfetes
  • Les eleccions que no els satisfan
  • Preocupacions

Tot això ens ajudarà a entendre motivacions de compra que ens permetin orientar futures innovacions, identificar dissonàncies entre allò que el mercat espera i rep, detectar problemes no resolts, rendiments no satisfactoris o necessitats invertebrades.

Finalment, Xavier Marcet ens va explicar que l’observació ha de ser constant, no només durant la fase de recerca de mercat, sinó també durant la implementació del producte o servei, fins i tot quan ja s’està comercialitzant. A més, hem d’anar amb compte de no caure en la “paràlisi de l’anàlisi”, és a dir, estancar-se en una contínua anàlisi, perdre’s en la marea de xifres i dades i acabar per no passar mai a l’acció.

Taller d'Innovació i Observació per Xavier Marcet

El passat 7 de març vam organitzar un taller sobre innovació i observació de clients dirigit per Xavier Marcet, president de Lead To Change, en què van participar representants de totes les empreses associades a INDPULS. Durant la sessió, celebrada a les instal·lacions de GIRBAU, Marcet va destacar la importància de l’observació del client per impulsar la creativitat i la innovació a les empreses. Els assistents van aprendre sobre les millors pràctiques per observar i entendre les necessitats dels clients i com utilitzar aquesta informació per crear productes i serveis innovadors que donin resposta a les seves demandes.

Marcet va insistir en la importància d’una cultura empresarial oberta i col·laborativa, on la innovació i l’observació del client siguin valors fonamentals. A través d’exemples concrets i activitats pràctiques, els participants van poder comprendre millor com aplicar aquests conceptes a la seva pròpia empresa i començar a treballar en la millora dels processos d’innovació.

Twitter
LinkedIn