El camí cap a la sostenibilitat empresarial: Com les empreses poden reduir el seu impacte ambiental i augmentar-ne la rendibilitat

sostenibilidad empresarial

Cada cop més, les empreses estan prenent consciència que adoptar pràctiques sostenibles és una estratègia guanyadora. Segons diversos informes, les empreses que impulsen plans de sostenibilitat són més rendibles que els seus competidors i obtenen millors resultats a mig i llarg termini.

Però, per què la sostenibilitat és tan important per a les empreses? Els inversors i els consumidors són dos factors clau. Els inversors busquen models empresarials sostenibles i estan disposats a invertir en empreses que adopten pràctiques sostenibles. Per part seva, els consumidors estan demanant cada cop més productes i serveis basats en una política de respecte al medi ambient i compromís social.

Les empreses que aposten per la sostenibilitat poden millorar la rendibilitat a llarg termini, reduint els costos operatius a través de l’eficiència energètica o la utilització d’energies renovables. També poden millorar la seva reputació, així com atraure i fidelitzar clients que valoren les pràctiques sostenibles.

Per conèixer més de prop com és el camí cap a la sostenibilitat empresarial, al següent article d’INDPULS aprofundirem sobre la sostenibilitat a les empreses industrials i tractarem alguns exemples concrets que ja estan aplicant alguns dels nostres socis.

Què és (realment) la sostenibilitat a l'empresa

La sostenibilitat empresarial va més enllà d’algunes accions aïllades en moments puntuals, és una manera d’entendre el negoci, una filosofia de vida corporativa que necessita una estratègia a llarg termini. Sota aquesta estratègia, l’empresa podrà executar les seves operacions amb premisses que assegurin la protecció i la millora del medi ambient i de la societat que l’acull.

sostenibilidad empresarial

Hem parlat amb Joan Vilaseca, director de sostenibilitat de Girbau, empresa sòcia i fundadora d’INDPULS, sobre aspectes relacionats amb la sostenibilitat a les empreses industrials qui ens ha compartit el seu punt de vista: «Quan penso en sostenibilitat, penso en consciència, en transcendència, respecte, biodiversitat i regeneració. En essència, generar un impacte positiu.»

Raons per iniciar el camí cap a la sostenibilitat

La sostenibilitat empresarial és una qüestió ètica fonamental que implica una línia d’acció contra el canvi climàtic i altres problemes ambientals. Adoptar pràctiques sostenibles a les empreses és important no només per raons ètiques, sinó també pels seus beneficis econòmics i de mercat.

Les empreses que implementen estratègies sostenibles poden superar la mitjana del mercat en termes d’atenció mediambiental, social i de governança, segons una anàlisi internacional de la consultora McKinsey. A més, aquestes empreses tenen més opcions d’atreure talent, ja que el 64% dels mil·lennistes valoren els compromisos ambientals i socials d’una empresa a l’hora de buscar feina, segons dades d’IBM.

Els inversors també busquen empreses sostenibles per aportar capital, i cada vegada és més comú trobar fons d’inversió i gestores que treballen amb valors de sostenibilitat en les seves accions. A Espanya, la inversió sostenible ja ha arribat a 60.800 milions d’euros, segons una anàlisi de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

«Quan penso en sostenibilitat, penso en consciència, en transcendència, respecte, biodiversitat i regeneració. En essència, generar un impacte positiu.» Joan Vilaseca, Director de sostenibilitat de GIRBAU

Com treballar la sostenibilitat a les empreses

Per convertir una empresa en sostenible, cal seguir una sèrie de passos que garanteixin la protecció del medi ambient i la responsabilitat social a totes les operacions de l’empresa. A continuació, es presenten algunes estratègies que poden ajudar a fer que una empresa sigui sostenible:

Anàlisi i planificació: el primer pas és detectar els punts crítics on l’empresa no és sostenible i planificar accions per revertir-los. Això inclou qüestions com l’ús d’energia elèctrica i gas, l’ús de paper, la contractació de proveïdors, entre altres.

Conscienciació: perquè els canvis siguin efectius, cal conscienciar els treballadors sobre la importància de la sostenibilitat i motivar-los perquè s’uneixin al compromís de l’empresa. És possible implantar un pla d’incentius per als treballadors més actius a les accions de sostenibilitat.

Mesurament: cal establir paràmetres quantitatius i fer-ne un seguiment per mesurar els resultats de les estratègies i decisions que s’han pres. Els objectius que s’estableixin han de ser mesurables.

Noves línies de negoci: una manera de promoure la sostenibilitat és llançar productes, serveis o solucions que fomentin la sostenibilitat i reforçar els objectius de desenvolupament sostenible. Això no només ajuda a millorar l’impacte social i ambiental de l’empresa, sinó que també pot generar noves oportunitats de negoci.

sostenibilidad girbau

GIRBAU està fent una important aposta per la sostenibilitat, per això és interessant preguntar-los sobre com estan treballant internament per aconseguir-ho:

Joan Vilaseca, destaca que “A Girbau, la sostenibilitat és al centre, sent un dels pilars estratègics i amb el patrocini directe de la nostra Chair & CEO, Mercè Girbau. Igual que tots han interioritzat que no hi haurà un Planeta B. El nostre objectiu és crear un Impacte Positiu al planeta i la comunitat, més enllà del càlcul de la petjada en els subministraments, treballem en un pla de ruta acompanyat d’un sòlid pla d’inversions, per tal de ser neutrals en emissions de CO2 a 2030. Ja reduïm la nostra empremta de CO2 en un 9,4% el 2021 en comparació del 2020, així com una reducció del 25% a l’abast el 2030. Volem que aquest impacte positiu transcendeixi l’organització i els nostres col·laboradors, per això estem desenvolupant solucions que ajudin a reduir la petjada de carboni i la petjada hídrica dels nostres clients.”.

Twitter
LinkedIn