“La marca personal per impulsar el talent a la teva organització” amb Arancha Ruiz

Els socis d’INDPULS vam participar en una sessió inspiradora sobre marca personal i talent amb Arancha Ruiz, fundadora i CEO de Innero Personal Brands. Arancha és consultora de Marca Personal i creadora del mètode RADAR per al desenvolupament de la Marca Personal. És un referent únic al sector amb més de dotze anys d’experiència en els quals ha impulsat centenars de líders professionals que treballen en àmbits d’impacte econòmic. 

Marca Personal Arancha Ruiz

Ha escrit 3 llibres de referència sobre carrera professional, marca personal i ocupació: ‘El Mapa de Tu Talento’, ‘Què busca el Headhunter’ i ‘Ara o Mai: les 5 claus per triomfar en la teva carrera’. Va ser escollida per Linkedin com a Top Voice Ocupació. Responsable de la secció “Talent i Ocupació” de la revista Capital Humano, i col·laboradora habitual d’Expansió i Ocupació. A més, escriu regularment al seu blog (www.HistoriasdeCracks.com) i té una presència molt activa a les xarxes socials.

Durant aquesta sessió, Arancha ens va proporcionar eines per impulsar el talent de l’empresa i captar nou talent per a l’organització, tenint en compte que la marca de les organitzacions és la suma de la marca dels seus empleats i especialment dels seus líders, equip comercial i tots aquells professionals que estan en contacte amb els stakeholders.

Una eina necessària fruit del nostre context

La marca personal s’entén com comúment com un concepte aplicable exclusivament a individus la influència i els valors dels quals tenen un abast públic significatiu. No obstant això, aquesta visió limitada omet la profunditat i l’abast real d’aquesta eina, especialment en el context professional actual. En essència, cada professional posseeix una identitat que vol projectar (marca) i una reputació, és a dir, la percepció real que tenen els altres. Una discrepància entre la marca i la reputació pot generar barreres significatives per a l’activació i el progrés professional.

La marca personal i la captació de talent

Perquè una marca personal sigui efectiva, és fonamental que els atributs i valors que es desitgen projectar siguin reconeguts i acceptats pels altres. Si aquells que volem atreure no ens reconeixen, serem incapaços d’atreure’ls, per molt que els necessiti. Treballar la marca personal no dependrà de la persona sinó del que cada individu pugui contribuir a una audiència i aquest talent atribuït varia en funció dels reptes de cada context.

Els Knowledge workers i la importància de la motivació

Abans les organitzacions oferien una carrera professional, però els entorns són tan dinàmics que els professionals ja no confien en els plans a llarg termini. Si se senten estancats en les seves carreres, buscaran alternatives fora de l’organització. Els Knowledge workers són treballadors d’alt rendiment, innovadors i col·laboratius que destaquen per la seva capacitat per utilitzar la informació, el coneixement i les habilitats especialitzades en la realització de tasques i en la presa de decisions complexes. Aquest tipus de professionals, encara que tinguin aquestes competències, s’enfronten a tres grans reptes, l’economia del coneixement, és a dir, la necessitat de continuar aprenent; l’economia col·laborativa, necessiten reforçar la seva capacitat de lideratge i encaixar en equips diversos; i, en tercer lloc, l’economia de l’atenció.

Mantenir als knowledge worker motivats serà essencial per a fidelitzar-lo en la nostra organització. Com? “Avui créixer no és ascendir, és aprendre”. Deixar més espai per créixer i crear itineraris professionals sense perdre la seva capacitat d’influir.

Twitter
LinkedIn